#KundaliBhagya

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 16 ਅਪਰੈਲ 2021
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1 158 646
671

Preeta ko bachane ki koshish hui nakaam, ab kaise laayega Karan usse jail se baahar? Dekhiye #KundaliBhagya, sirf #ZeeAmericas par.
#ShraddhaArya #DheerajDhoopar #SwatiKapoor

ZEE TV USA